Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu ofert

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Edukacja kulturalna - Współczesna kultura muzyczna Ukrainy

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Wycieczka do Karpacza

Urząd Miasta Wałcz informuje, że w dniach 06.09-21.10.2021 r.