1 września 2021 r. na Cmentarzu Wojennym w Wałczu

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Burmistrz Miasta Wałcz Pan Maciej Żebrowski, zaprasza

Zapraszamy na IV Ogólnopolskie Święto Wdzięczni Polskiej Wsi, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 29 sierpnia 2021 r. w Bobolicach

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora,