Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego:

Nadal trwa nabór wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Szanowni Mieszkańcy, dziękujemy Wam za udział w ankiecie dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic Orla, Pocztowa i Sądowa.

Drodzy Rodzice Przedszkolaków,

1 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Wałcz - Maciej Żebrowski, podpisał nowe porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.