Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057)

Od 12 do 24 listopada przeprowadzane będą badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Z uwagi na prace wdrożeniowe nowej wersji dowodów osobistych

Informujemy, że z dniem 5 października 2021 r. odmiejscowione zostało przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL

W związku z odbywającą się w Wałczu kwalifikacją wojskową przypominamy,