Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu nr KD.7120.26.2021 z dnia 17.05.2021r.

Trwa nabór kandydatur do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Do 20 listopada 2021 r. działacze organizacji pozarządowych mogą zgłaszać uwagi/ sugestie/ propozycje do:

W związku z migracją serwera pocztowego - 9 listopada 2021 roku może wystąpić problem z otrzymaniem od Państwa wiadomości e-mail, wysłanych na skrzynki @umwalcz.pl.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Badania wydolnościowe przed sezonem 2022 medalistów mistrzostw Polski”.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 09.11.2021 do dnia 15.11.2021 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna jest pod tym linkiem.

Źródło informacji: N. Lisowska, Wydział RiPM