Zapraszamy na 5. Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet!

Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe , edukacja, oświata i wychowanie.

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie prywatnego kwaterowania uchodźców z Ukrainy w Wałczu zajmuje się Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta Wałcz.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,