Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Fizjoterapia szansą na poprawę jakości życia i zdrowia".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 23.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Do pobrania: oferta.

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz informuję, że Mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2021 rok.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuję,

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,