Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert w trybie art. 19 a.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego.

Informacja wystosowana przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo,