Informacja na temat użytkowania urządzeń pochodzących z programu "Granty PPGR"

Informacja dla ulic: Bursztynowa i Brylantowa

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Diamentowe i Złote Gody to rocznice niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem tak długi okres.

Zgodnie z § 8 ust 2 uchwały Nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz pomieszczeń tymczasowych  Burmistrz Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości  wykaz lokali przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę , których wartość kosztorysowa prac remontowych przekracza   10 000 zł.

Informacja nt. utrudnień w ruchu drogowym