Urząd Miasta Wałcz informuje, że od 1 października 2022 roku wznawia działalność Ogrzewalnia Miejska dla osób potrzebujących schronienia.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informujemy, że powstała możliwość otrzymania rekompensaty zakupu ogrzewania przez organizacje pozarządowe w zakresie,

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz!

Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 30 września 2022 r.