Aktualne informacje dla NGO

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Spotkanie otwarte na platformie ZOOM. Zapraszamy!