Informacja o naborze.

Przypomnienie o naborach.

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Banku!

Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o przeprowadzeniu obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz!