Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Bezpieczne, czyli jakie?

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej uczniom niepełnosprawnym


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzeniającym się w Polsce zakażeniem wirusem typu SARS-CoV-2,