Informacja nt. oferty.

Zarządzenie Nr 0050.1.173.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących!

Przed nami gorący czas wyprzedaży i różnych promocji związanych ze zbliżającym się dniem określanym jako „Black Friday”.