– nowe zasady od 10.10.2020 r.

Dlaczego warto wybrać samospis, czyli spisać się samodzielnie przez Internet?

Podjęliśmy decyzję, że od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefach żółtych na terytorium całego kraju

1. Oferta na realizację zadania publicznego: Poznajmy siebie  

Informujemy, iż Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska