Zarządzenie Nr 0050.1.83.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w roku 2023.

W imieniu Burmistrza Miasta Wałcz, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej niemarnowania żywności

Uprzejmie informujemy, że do 14 lipca 2023 r. należy składać wnioski dot. zorganizowanego przewozu uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

W konsekwencji wysadzenia zapory Kachowskiej Elektrowni Wodnej na rzece Dniepr, strona ukraińska zwróciła się z prośbą do Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie w walce ze skutkami tej katastrofy.

W związku z licznymi publikacjami dotyczącymi zachorowań kotów w kilku miastach w Polsce, Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikat.