Szanowni Państwo!

Stypendium szkolne - najważniejsze informacje!

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym nr 5/Wa Wałcz m., zarządzonych na dzień 24 września 2023 r.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "III Wałeckie Dni seniora"".

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Wałcz miastem żołnierzy ".