Informujemy, iż z powodu stwierdzenia braku przydatności wody do kąpieli w kąpielisku „Plaża nad Zamkowym” na Jeziorze Zamkowym  przy ul. Bydgoskiej w Wałczu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu Decyzją z dnia 19 lipca 2022 roku wprowadza zakaz kąpieli w niniejszym kąpielisku. O zmianie decyzji Państwa poinformujemy

Informujemy o możliwości składania przez rodzinne ogrody działkowe wniosków o przyznanie dotacji w celu dofinansowania budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej.

Uprzejmie informujemy, że do dnia 29 lipca 2022 należy złożyć

WAŻNA INFORMACJA PRZYPOMINAJĄCA!

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Fizjoterapia szansą na poprawę jakości życia i zdrowia".

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 23.06.2022 r. – 30.06.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Do pobrania: oferta.

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych