Przed nami gorący czas wyprzedaży i różnych promocji związanych ze zbliżającym się dniem określanym jako „Black Friday”.

NA TERENIE NASZEGO WOJEWÓDZTWA PONOWNIE UAKTYWNILI SIĘ OSZUŚCI DZIAŁAJĄCY METODĄ „NA POLICJANTA”.  

Bądź czujny! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!

W związku z przystąpieniem naszego miasta do badania „Bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u źródła w Polsce” szukamy chętnych gospodarstw domowych do udziału w projekcie. Badanie przeprowadza Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Ministra ds. Klimatu i Środowiska.

Urząd Miasta Wałcz systematycznie zajmuje się problemem zanieczyszczeń powietrza. Ważne jest także rzetelne informowanie mieszkańców o aktualnym stanie jego jakości. Dlatego nowy system monitorujący LookO2, został zamontowany w miejscach, które wcześniej były objęte monitoringiem Airly.