Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz przypomina wszystkim osobom ubiegającym się o przyznanie Karty Dużej Rodziny o jej odbiorze.

Informujemy, że Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)