Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Spotkanie otwarte na platformie ZOOM. Zapraszamy!

Od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. rząd wprowadza nowe zasady funkcjonowania z powodu rosnącej ilość zakażeń Covid-19.

Godzina dla Ziemi WWF 2021

Szanowni Państwo!