Poniżej aktualna lista programów, z których warto skorzystać.

Uwaga Mieszkańcy Wałcza!

Gminny Komisarz Spisowy – Maciej Żebrowski uprzejmie informuje, że na terenie miasta rozpoczął się telefoniczny spis ludności i mieszkań

Kampania społeczna realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

Urząd Miasta Wałcz przypomina, że z dniem 31 maja 2021 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,