Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Gmina Miejska Wałcz zamierza przystąpić do programu „Stop Smog”, który jest przeznaczony dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych.

W poniższych linkach przedstawiamy Państwu Zarządzenia Burmistrza Miasta Wałcz

Właściciele posesji, na których wciąż znajdują się wyroby zawierające azbest ponownie mogą starać się o jego bezpłatny demontaż i utylizację w ramach akcji prowadzonej przez Urząd Miasta Wałcz.

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - tryb bezkonkursowy.