Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz

Urząd Miasta Wałcz przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2021 r. upływa termin wnoszenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Rozpoczęcie prac nastąpi 13.09.2021 r., planowany termin zakończenia to 22.12.2021 r.

Mieszkańcy Miasta Wałcz mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu „Czyste Powietrze”.