W okresie od dnia 28 stycznia do dnia 21 lutego 2022 roku Pracownicy UM będą dostarczali decyzje podatkowe.

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta Wałcz w dniu 28 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe

Przypominamy o obowiązku złożenia przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz przez osoby fizyczne będące współposiadaczami nieruchomości

Burmistrz Miasta przypomina, że 31 stycznia 2022 r. mija termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne na terenie miasta Wałcz,