Spotkanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Oferta w trybie art. 19 a

Zmiana organizacji ruchu w dniu 27.11.2022 r. (niedziela) na ulicy Księdza Bolesława Domańskiego oraz ulicy Szczęśliwej.

Konkurs w ramach zadania „Działania edukacyjne w zakresie ochrony przyrody, zdrowego stylu życia oraz gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego”

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,