Nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących!

Przed nami gorący czas wyprzedaży i różnych promocji związanych ze zbliżającym się dniem określanym jako „Black Friday”.

NA TERENIE NASZEGO WOJEWÓDZTWA PONOWNIE UAKTYWNILI SIĘ OSZUŚCI DZIAŁAJĄCY METODĄ „NA POLICJANTA”.  

Bądź czujny! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!

W związku z przystąpieniem naszego miasta do badania „Bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u źródła w Polsce” szukamy chętnych gospodarstw domowych do udziału w projekcie. Badanie przeprowadza Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Ministra ds. Klimatu i Środowiska.