W Podstrefie „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie nowoczesny zakład produkcji artykułów metalowych.

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina o obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Wałcz.

Liga NGOs to program edukacyjny dla liderów społeczeństwa obywatelskiego.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej przy ul. Bankowej 13

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”