Oferta.

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn.: Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

ZGODNIE Z § 3 UST 6 UCHWAŁY Nr VIII/IX/91/19 Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.  W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I TRYBU (…) BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  INFORMACJĘ DOT. HARMONOGRAMU PROCEDOWANIA W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2024

Informacja nt. rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.