Informujemy, iż Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska

 Informujemy, że w dniach od 6 do 9 października 2020 r. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20.

 w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

w okresie zimowym na terenie Miasta Wałcz.

Burmistrz Miasta Wałcz przypomina, że do 30 września 2020 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.