Projekt zagospodarowania terenu

Burmistrz Miasta Wałcz Pan Maciej Żebrowski zaprasza do udziału

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje,

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i seniorów.

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.