Informacja nt. naboru do klasy w Oddziale Mistrzostwa Sportowego przy I LO im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu.

W środę 13.03 odbędzie się II Konferencja "Zielone Miasta" - Wałcz Międzyregionalnym Centrum Elektromobilności

 Informacja nt. pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

Oferta.

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn.: Ożywienie społeczno – kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu”  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.