Informacja nt. inwestycji.


Inwestor - Zakład  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o.  w  Wałczu  prowadzi  prace  modernizacyjne przy ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego na odcinku od Cmentarza wojennego do COS Bukowina. Środki finansowe   w postaci  pożyczki w wysokości 2,2 mln zł na wymianę kilometrowego odcinka sieci Spółka pozyskała zawierając w roku 2023 umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.Źródło informacji: Zakład Energetyki Cieplnej Wałcz