Informacja o ofercie.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Aromatyczny Festiwal Happy Polka”. W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 29.05.2024r. do dnia 07.06.2024r. Zgodnie z art. 19 a ust.4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

OFERTA

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych