Informacja nt. wniosków o dotacje.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór wniosków o dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej przez Rodzinne Ogrody Działkowe.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na BIP Urzędu Miasta Wałcz w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE-DOTACJE.


Źródło informacji: I. Cholewińska, Inspektor ds. Kontroli