Oferta.


Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Mistrzostwa Wałcza w Badmintonie 2024" . W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 26.03.2024r. do dnia 02.04.2024 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty

Link : https://bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/2816-oferta-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-26