Powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Źródło informacji: D. Draus, Wydział Organizacyjny