Konkurs ofert

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

Termin składania ofert w Witkac.pl - 28.02.2024 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 0050.1.18.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 1 lutego 2024 r.
Treść ogłoszenia
Wniosek zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej
Potwierdzenie złożenia oferty
Oświadczenie oferenta

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych