Już po raz kolejny decyzje podatkowe dostarczą Mieszkańcom Wałcza osobiście Pracownicy Urzędu Miasta Wałcz. Urzędnicy rozniosą blisko 10 tysięcy decyzji!

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane Podatnikom przez operatora pocztowego lub Pracowników organu podatkowego (Burmistrza Miasta Wałcz).

W Wałczu, kolejny raz decyzje podatkowe roznoszone będą przez Pracowników Urzędu. Jest to zdecydowanie bardziej ekonomiczne oraz efektywniejsze. Koszty doręczenia są o niemal połowę niższe, a skuteczność doręczenia decyzji bezpośrednio do Mieszkańców wynosi około 90%.

W tym roku 7 Urzędników (Panie: Aneta Pajurek, Agnieszka Bielej, Magdalena Szymczak, Magdalena Marcinkowska, Izabela Góral , Anna Pereniec oraz Katarzyna Bukwald) dostarczy niemal 10 tys. decyzji.

  • Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00
  • Doręczyciele – Pracownicy Urzędu Miasta Wałcz- nie mają prawa pobierać od Mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.
  • Na żądanie Podatnika Doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora służbowego.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy Urzędnika lub w czasie Jego urlopu.

Akcja rozpoczęła się dnia 26 stycznia i potrwa do dnia 21 lutego 2024 r. włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone Adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podatek można opłacać elektronicznie, w siedzibach banków lub w Kasie Urzędu czynnej w  poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00.

Nabyłeś nieruchomość w Wałczu, przeczytaj o bip.walcz.pl/index.php/podatki-i-oplaty

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz