Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje,

że nie jest nadawcą wiadomości SMS, które wskazują na konieczność aktualizacji danych archiwalnych dowodów osobistych. Wiadomości są próbą wyłudzenia danych. Odbiorcy wiadomości pod żadnym pozorem nie powinni otwierać znajdującego się w wiadomości linku, który przekierowuje do fałszywej strony.

Na stronie www.gov.pl każda osoba może zweryfikować swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych lub sprawdzić informacje dotyczące dowodu osobistego, w tym jego ważność, poprzez odpowiednie usługi (usługi dostępne pod adresami: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-rejestrze-dowodow-osobistych1 oraz https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony). W sprawie ewentualnych dodatkowych pytań dotyczących dowodu osobistego zalecany jest kontakt z organem gminy, który wydał dany dokument.


Źródło informacji: MSWiA