Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej  sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem projektu jest doposażenie czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz w miasteczka rowerowe. Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 doposażona zostanie w miasteczka rowerowe stacjonarne, natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 zostanie wyposażona w miasteczka rowerowe mobilne.

Nowo utworzone miasteczka rowerowe oprócz funkcji edukacyjnej spełniać będą również bezpieczną funkcję rozrywkowo-wypoczynkową dla najmłodszych oraz ich rodzin. Korzystanie z miasteczek rowerowych, nauczy najmłodszych bezpiecznego poruszania się rowerem, wykorzystywania wiedzy teoretycznej w rozpoznawaniu i przestrzeganiu znaków drogowych oraz integracji z innymi rowerzystami. Młodsze dzieci, nawet te z przedszkoli, mogą w „Miasteczku rowerowym” bezpiecznie uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. prawidłowego przekraczania jezdni. Wszyscy uczniowie szkół powinni znać przepisy ruchu drogowego i przestrzegać ich. Szkolenie rowerzystów jest znakomitą inwestycją, gdyż najmłodsi, poznając przepisy niezbędne do zdania egzaminu na kartę, wykorzystują później swoją wiedzę nie tylko do bezpiecznego poruszania rowerem, ale też stają się bardziej świadomymi pieszymi, a w życiu dorosłym mają ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej, czy w końcu prawa jazdy.

Wartość projektu: 238 477,35 zł

Wysokość dofinansowania: 202 705,73 zł
Źródło informacji: D. Krauze, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów