Urząd Miasta Wałcz systematycznie zajmuje się problemem zanieczyszczeń powietrza. Ważne jest także rzetelne informowanie mieszkańców o aktualnym stanie jego jakości. Dlatego nowy system monitorujący LookO2, został zamontowany w miejscach, które wcześniej były objęte monitoringiem Airly.

Czujniki sprawdzają stężenie zanieczyszczenia pyłów PM 10, PM 2.5 i PM 1 oraz wskazują pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Bieżące odczyty można śledzić na stronie Urzędu Miasta Wałcz w zakładce Jakość powietrza w Wałczu lub na mapie https://looko2.com/heatmap.php. Można również pobrać aplikację Smog Polska (obsługuje Android i iOS)  Kanarek (obsługuje Android i iOS) na swój smartphone.

Dodatkowo czujniki prezentują bieżącą jakość powietrza poprzez sygnalizację odpowiednim kolorem diody:

 

  • Kolor niebieski – znakomita jakość powietrza
  • Kolor zielony – bardzo dobra
  • Kolor żółty – umiarkowana
  • Kolor pomarańczowy – dostateczna
  • Kolor czerwony – zła
  • Kolor ciemny czerwony – bardzo zła

 

Urząd Miasta planuje dalsze poszerzanie sieci monitoringu jakości powietrza w naszym mieście.


Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska