Szanowny Przedsiębiorco, jeśli prowadzisz firmę taksówkarską, lub zatrudniasz kierowców taksówek, pamiętaj, że do 31 marca 2024 r. musisz złożyć dokumenty i zweryfikować je w urzędzie. Nie zwlekaj, zadbaj o to już dziś!

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed 17 września 2023 r. podlegają potwierdzeniu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 8 ust. 3 pkt 3a Ustawy o transporcie drogowym, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 marca 2024 r. - zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123).


Do wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką należy dołączyć załączniki wymienione we wniosku (kopie: prawo jazdy, zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy - oryginały dokumentów do wglądu) wraz z zaświadczeniem o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

Wniosek można pobrać pod linkiem:

https://www.bip.walcz.pl/index.php/zalatw-sprawe-w-urzedzie/karty-uslug/125-wydzial-rozwoju-i-promocji-miasta/311-licencja-na-wykonywanie-krajowego-transportu-drogowego-w-zakresie-przewozu-osob-taksowka w zakładce „Załączniki” bądź osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, budynek B, pokój 123 ( I piętro).

 

Licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
W przypadku spełnienia przez przedsiębiorcę w/w wymagań  licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.Źródło informacji: A. Podgórska, Wydział Rozwoju Sportu i Promocji Miasta