Informujemy, że dnia 15 listopada 2023 r. mija termin płatności  IV raty podatków lokalnych za 2023 r. (od nieruchomości, rolnego oraz leśnego).

Podatnicy, którzy nie zapłacili  w/w płatności  proszeni są o wpłatę do wyznaczonego terminu na rachunek bankowy nr  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662 lub w kasie Urzędu Miasta Wałcz  czynnej  w poniedziałki i  wtorki  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Ponadto, przypominamy, że termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc listopad 2023 r.  upływa  w dniu 27.11.2023 r.  Wpłaty z tego tytułu należy dokonać na rachunek bankowy nr 98 1240 3712 1111 0010 4026 3217 lub w kasie Urzędu Miasta Wałcz  czynnej  w poniedziałki i  wtorki  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Nieuregulowanie w/w należności w terminie spowoduje konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. 

Źródło informacji: J. Kubowicz, Wydział Księgowości