Informacja o naborach.

1. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Realizacji Projektów Urzędu Miasta Wałcz.

PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Wymaganie niezbędne :
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • staż pracy:

- wykształcenie średnie – 3 lata,

- wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany.

Plik: Nabór Podinspektor

2.Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz.

INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

 1. Wymaganie niezbędne :
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,
 • staż pracy:

     Inspektor       

- wykształcenie średnie – 5 lat,

- wykształcenie wyższe – 3 lata,

     Podinspektor  

- wykształcenie średnie – 3 lata,

- wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany.

Plik: Nabór Inspektor/Podinspektor

Więcej informacji na temat naborów: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska/160-nabor-w-urzedzie-miastaŹródło informacji: J. Dworek, Wydział Organizacyjny