Informacja na temat oferty.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Sprawność fizyczna - solidny fundament zdrowia" . W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 30.10.2023r. do dnia 05.11.2023 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty


Plik: OFERTA

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych