09.10.2023 oficjalnie otwarto kolejne Ekopracownie w naszych wałeckich placówkach.

„EKOPRACOWNIA” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 42.927,10 zł

Realizowane zadanie pn. „Niech każdy dzień będzie dniem ziemi”  ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa w zakresie tematyki ochrony środowiska i aspektów z nim związanych.

Zaplanowane działania w ramach zadania to:

  1. a) warsztaty,
  2. b) zajęcia w terenie,
  3. c) filmy (produkcja wraz z emisją),
  4. d) promocja projektu,
  5. e) utworzenie przyrodniczej pracowni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2.

 

Projekt pn. „Niech każdy dzień będzie dniem ziemi” będzie realizował m.in. warsztaty w ekopracowni oraz w terenie. Uczestnicy projektu, ich bliscy oraz mieszkańcy otrzymają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej oraz ochrony środowiska.

Celem projektu jest utworzenie ekopracowni przyrodniczej, która zostanie wyposażona w dodatkowe sprzęty oraz meble, które będą wykorzystywane do realizacji zajęć. Zakupiono wyposażenie meblowe w postaci regałów i stolików, pomoce dydaktyczne, mikroskopy, interaktywny monitor, a także magiczny dywan wspierający naukę.

 

W ramach zadania prowadzone są zajęcia przy użyciu zakupionego sprzętu, które wpłyną znacząco na zaangażowanie uczestników oraz atrakcyjność sposobu przekazywania wiedzy.Źródło informacji: D. Krauze, Wydział Inwestycji i Realizowania Projektów