Firma Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminy Wałcz realizuje „Diagnozę problemów w zakresie uzależnień na terenie gminy Wałcz”.

W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Gminy służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Ważne jest, aby każdy uczeń wypełnił ankietę do 11.09.2023r. Wystarczy kliknąć w link, wypełnić ankietę i na samym końcu kliknąć "wyślij".

Link do badania uczniów: https://walczuczniowie.webankieta.pl/

W ramach Diagnozy badaniem objęci są również dorośli mieszkańcy Gminy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie linka do ankiety dla rodziców poprzez dziennik elektroniczny.

Link do badania rodziców: https://walczmieszkancy.webankieta.pl/Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych