Projekt realizowany przez Fundację Siedem Ogrodów w partnerstwie z Gminą Miejską Wałcz, w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 - edycja 2023.

Projekt  zakłada realizację:

- SZKOLEŃ Z ZAKRESU WOLONTARIATU,

- SZKOLEŃ MOTYWACYJNYCH,

- ZAJĘĆ RĘKODZIELNICZYCH,

- ZAJĘĆ Z ZAKRESU SZTUK UŻYTKOWYCH (PLASTYCZNE),

-  ZAJĘĆ SPORTOWYCH,

- WYJAZDU DLA UCZESTNIKÓW.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w dniach 17.07.2023, 18.07.2023 i 19.07.2023 w godzinach : 9.00-15.00 w Urzędzie Miasta Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Wałcz (pokój 112 lub 113).  

Osoba zgłaszająca się do projektu zobowiązana jest wypełnić formularz rekrutacyjny.

Zapraszamy!

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych