Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Wałcz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w latach szkolnych od 2023/2024 do 2025/2026”. Szczegóły konkursu zawarte są w ogłoszeniu link https://bip.walcz.pl/index.php/informacje-i-ogloszenia/2408-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wychowania-przedszkolnego

Termin składania ofert upływa 1 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji