Konkurs.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku

Załączniki:

Załącznik 1 Potwierdzenie

Załącznik 2 Oświadczenie Oferenta

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia Ogłoszenie

Załącznik do zarządzenia Wniosek


Więcej informacji: https://bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/2345-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-porzadku-i-bezpieczenstwa-publicznego-w-2023-roku

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych