Spotkanie organizacyjne akcji "Samorządy nie marnują"

W dniu 23.05.2023r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Partycypacyjnego powołanego przez Burmistrza Miasta Wałcz w ramach programu „Samorządy Nie Marnują”.

Miasto Wałcz jako pierwsza gmina w województwie zachodniopomorskim przystąpiła do projektu Federacji Polskich Banków Żywności „Samorządy Nie Marnują”.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie strategii niemarnowania żywności w mieście Wałcz. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu oraz przedstawiciel Banku Żywności w Pile. Podczas spotkania omówione zostały kierunki planowanych działań. Zgodnie z harmonogramem projektu na przełomie września i października zorganizowana zostanie lokalna kampania edukacyjna oraz konferencja. 

W Polsce co roku marnuje się około 4,8 mln ton żywności a jednocześnie wraz z innymi krajami UE jesteśmy zobowiązaniu do redukcji o połowę ilości marnowanej żywności do 2030 roku. Aby osiągnąć ten ambitny cel, wiele różnych podmiotów musi zjednoczyć swoje wysiłki. Banki Żywności sprawdziły jaką rolę w tym procesie odgrywają, lub mogą odegrać, samorządy – szczegółowe informacje:

https://bankizywnosci.pl/samorzady-nie-marnuja/

https://bankizywnosci.pl/rola-samorzadow-w-ograniczaniu-marnowania-zywnosci/

Źródło informacji: M. Korytkowska, Wydział Spraw Społecznych