Trwa sprzedaż końcowa rządowego węgla. Wnioski można składać do końca czerwca. Nie obowiązują limity!

Węgiel sprzedawany jest w cenie 1950,00 zł brutto za 1 tonę węgla. Jest to węgiel importowany. Pozostały do sprzedaży węgiel,  to groszek/ekogroszek o frakcji 8-25 mm. Transport węgla ze składowiska do gospodarstwa domowego na terenie Wałcza jest bezpłatny.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można składać w  kancelarii UM Wałcz w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania pozostałego do sprzedaży końcowej węgla. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

  • groszek/ekogroszek – 8,615 tony.
  1. Zakupu węgla należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta od poniedziałku do wtorku w  godzinach od 8:00 do 14:00 oraz od środy do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00. Po otrzymaniu dowodu zakupu – faktury należy udać się do składu węgla w celu odbioru węgla.
  2. Osoby uprawnione do zakupu informowane są przez Urząd w kolejności, zgodnie z terminem złożenia wniosku o  zakup.
  3. Lokalizacja składowiska: Bydgoska 86, 78-600 Wałcz. Odbiór węgla po okazaniu faktury. Telefon kontaktowy do składu opału 515-107-867. Skład opału jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-15:00.
  4. Szczegółowe informacje na temat węgla można uzyskać w  Urzędzie pod numerem telefonu 67- 258-44-71 w. 36.
  5. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o  dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.).
  6. Do dnia 30 kwietnia 2023 roku osoby uprawnione mogły kupić maksymalnie 3 tony węgla po preferencyjnej cenie. Wynikało to z przyjętej przez Sejm ustawy. Weszła w życie kolejna ustawa, która reguluje sprzedaż pozostałego w gminach węgla, tzw. sprzedaż końcową.

Zmiany w ustawie zakładają:

  • wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla; wnioski o zakup węgla po cenie preferencyjnej można składać do dnia 30 czerwca br. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 r.;
  • brak limitu ilościowego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie od tego, czy mieszkaniec kupił już węgiel, teraz będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla;
  • węgiel dla mieszkańców innych gmin. Zgodnie z nowelizacją będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin na podstawie posiadanego zaświadczenia, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.

Wniosek o zakup węgla dostępny jest w kancelarii UM Wałcz lub na stronie internetowej.

WNIOSEK

Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz